2011 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis

Čia priėjo Angelo ir tarė.

Šifruoju, kokius gi įdomesnius Angelo pasisakymus esu užsirašiusi mobiliajame telefone. Pradedu nuo šių metų balandžio mėnesio įrašų.


*
Mudu su Angelo, lietui lyjant, kalbėjome po kokiu stogu galima pasislėpti, kad nesulytume: po namo, po autobuso, po stotelės stogu - nesušlapsime.
Tada Angelo gerai pastebėjo, kad lietsargis stogo neturi (it. L`ombrello non ha tetto) bet po juo pasislėpti irgi galima :)


*
Atėjus laikui miegoti, Angelo man pareiškė, kad:
- Non voglio leggere il sacco con la fiaba. (Nenoriu skaityti miegmaišio su pasaka.)
O norėjo pasakyti "pasakos su miegmaišiu (lindėdamas miegmaišy)".


*
In bicicletta non c`è bagno. (Dviratyje nėra tualeto).

*
Autobuse vartome knygelę apie pabaisiukus (su keliomis ir keliolika akių) ir jų profesijas. Angelo stebisi, kiek gi jie tų akių turi. Keistuoliai. Angelo pasižiūri į mane, aš, savaime suprantama, dvi akis turiu. Tada žvilgteli į vairuotoją ir pareiškia, kad tas tai akinius turi :D


*
Vieną saulėtą rytą Angelo manęs pasiteiravo, ar jis galėtų mano šešėlį sulaužyti... ;)

*
Mudu su Angelo kalbėjome apie jo lietuviškus senelius ir jų sodą. Aš Angelo paklausiu, kaip jis mano, kas gi jo senelių sodelyje auga. Angelo man atsako:
- Fiori... yogurtino... (Gėlės, jogurtėlis.)

*
Štai ką Angelo pasakė apie stalą:
- Il tavolo ha quattro gambe. Non ha le mani. Non puo camminare. (Stalas turi keturias kojas. Rankų neturi. Negali vaikščioti.)

*
Angelo:
- Conosciamo due (signore) Petra. (Pažįstame dvi ponias Petra.)
Aš:
- Dov`è la seconda? (Kur antroji?)
Angelo:
- Manca. (Trūksta.)


*
Voglio diventare il temporale da grande e fare dun dun. (Užaugęs, norėčiau būti audra ir dun dun daryti.)


*
Einame ryte į darželį. Pro mus pravažiuoja viena old timer mašina, kuri tokia ilga ir smaili, kad primena ryklį. Angelo nusprendžia, kad į tokią mašiną degalų pilti nereikia - ji ėda žuvis vetoj kuro... :D

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Related Posts with Thumbnails