2013 m. sausio 28 d., pirmadienis

Sausio mėn. (2012) kalbelėsMetų senumo kalbelės:


*
Aš Angelui sakau:
- Sto tornando. (Grįžtu.)
Angelo nustemba:
- Mamma, ma sei ancora qua! (Mama, bet tu juk dar čia!)


*
Angelo manęs prašo:
- Puoi ancora lavare la mia terra in stanza? (Gali dar išplauti mano žemę kambary?) Ta prasme, ar aš jo kambario grindis išplauti galiu.


*
Aš Angelui sakau:
- Tutta la notte c`era il vento. (Visą naktį buvo (siautė) vėjas.)
Angelo nustebęs:
- Io pensavo che tu stavi lavando i piatti. (Aš galvojau, kad tai tu indus plovei.)
Gražiausia, pasirodo aš labai daužausi, kai indus plaunu ;)*
Angelo stebi mūsų miestelio medžius (be lapų), papuoštus žaisliukais (burbuliukais).
- Non ci sono delle foglie, perché ci sono delle palline di Natale. (Nėra lapų, nes yra (kabo) Kalėdų bumbuliukai.)*
Angelo dažnai mane pataiso. Jei aš sakau "Hai visto?" (Matei?) o noriu paklausti ar girdėjo, jis mane taiso "Hai sentito" - (Girdėjai?).*
Angelo apie pasaką "Pagrandukas":
- Guarda dove è la fiaba - nella mia testa! (Žiūrėk, kur pasaka - mano galvoje!)


*
Angelo baisiausiai nustebęs:
-Perché cane ha il cerotto sul muso? (Kodėl šuo turi pleistrą ant snukio?) O ten buvo antsnukis :D


*
Angelo susidomėjęs:
- Cosa c`è sopra se rompo il cielo? (Kas bus viršuje, jei sulaužysiu dangų?)


*
Aš skundžiuosi:
- A me la sveglia ha fatto scappare tutti i sogni... (Žadintuvas išbaidė visus mano sapnus.)
Angelo laimingas:
- A me no, li ho presi tutti in braccio. (O mano sapnų - ne, aš juos visus į glėbį pačiupau.)*
Kailinukus, kuriuos nešioja Angelo, kažkada nešiojo jo teta (mano sesutė) Aurora. Dabar ką Angelo sumislino: kada Aurorai kailinukai per maži buvo, Angelo močiutė juos padėjo į spintą, sakydama, kad bus jie Angelui :) Taip, kur gi ne, nes jau 1992 buvo aišku, kad 2008 gims Angelo :D


*
Angelo mane moko:
- Mamma, se tu mangi tanto, cresci tanto, poi rompi la casa. (Mama, jeigu tu daug valgysi, daug augsi, paskui sulaužysi namus.)*
Angelui parūpo:
- Perché l`acqua del mare è salata? (Kodėl jūros vanduo sūrus?)*
Angelo nenorėjo obuolio žievelės, tačiau susimaišė ir pasakė:
- Mangio senza mela. (Valgysiu be obuolio).


*
Angelo:
- Papà ha chiamato la mia voce. (Tėtis pakvietė mano balsą.) Turėjo būti - mano vardą (pašaukė mane vardu.)*
Angelo noras:
- Voglio la bici con le ali e il motore. (Noriu dviračio su sparnais ir motoru.)*
Aš apie gėles:
- Questi fiori bianchi si chiamano biancaneve. (Šitos baltos gėlės - snieguolės.)
Angelo parodo man raudonas gėles:
- Questi rossi - Lightning McQueen. (Šitos raudonos - Žaibai Makvynai.)*
Angelo baisiai nustebęs:
- Che schelettro morto! (Kok numiręs skeletas!)*
Prie parduotuvės prie pat įėjimo ant žemės (stovėjimo aikštelėje) nupiešti mama ir vaikai. Angelo aiškina, kas čia prisiparkuoja, paklausykite:
- Qua parcheggiano le persone a piedi. (Čia parkuojasi žmonės, kurie atėjo pesčiomis.)*
Angelo apie šunį, pririštą prie vartų:
- Che cane attaccato con il cancello. (Koks šuo pririštas su vartais.)*
Angelo pavadino baltą pandą "panda della neve" (sniego panda), nes ji truputuką balta.*
Angelo sako, kad kai bus tėtis jis turės 6 vaikus:  Angelo, Luciano, Algis, Lin, Lena ir Michele.*
Angelo pavadina telefono būdelę liftu.*
Angelo džiaugsmingai:
- Sono cresciuto: guardo dritto vedo anche ai lati. (Užaugau - žiūriu tiesiai, bet matau ir kas yra šonuose.)*
Angelo kalba apie kažką, kad tas kažkas "è vestito da dicembre" (apsirengęs gruodiškai) turėjo būti - žiemiškai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Related Posts with Thumbnails