2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

Birželio mėn. kalbelės.
Tikiuosi, kad perliukai nesikartoja (ach tos devynios galybės Angelo šnekų, išsaugotų tiek mobiliajame telefone, tiek ant lapelių greitomis pakeverzotos):

*
Angelo, užsigavęs pirčiuką, manęs prašo:
- Mi devi mettere un altro ditino. (Man turi naują pirštą uždėti.)


*
Čia Angelo šneka apie smėlio kruopelę ir ją vadina "una formichina di sabbia" (liet. smėlio skruzdėlytė).


*
- Dove lavora leone mamma? (Kur dirba mama liūtė?)


*
Kartą Angelo su manimi ir Luciano buvo DVD nuomos punkte. Tarp lentynų aptikome ir milžinišką dekoraciją gorilą - King Kong, ant kurio puikavosi užrašas "Nicht berühren".
Paklausiau Angelo, kodėl jo nuomone ant to lapelio parašyta, kad gorilos negalima liesti. Angelo iš karto man atšovė, kad jei paliesi, tai įkąs ji :D

Čia dar ne viskas. Kartą mudu su Angelo ėjome pro vieną užkandinę. Atkreipėme dėmesį, kad jos durys buvo uždarytos, o ant jų kabėjo kortelė, kad trečiadieniais ši užkandinė uždaryta.
Angelo pats pastebėjo, kad ant durų kabo užrašas. Ir jis man jį perskaitė (prisiminęs, kas buvo ant King Kong parašyta): "Nicht berühren" (Neliesti.)... :D


*
Su Angelo kalbame apie ateitį. Jis mane užtikrina:
- Dopo diventerai mamma-nonna. (Paskui tapsi mama-močiute.)


*
Angelo kartą suskaldytas plytas pavadino štai taip: "mattoni bambini" (liet. plytos vaikiukai).


*
Angelo apie mane ir save:
- Tu sei moglie, io sono moglio. (Tu esi žmona, aš esu žmonas.) :D


*
Angelo apie mūsų kasdienybę ir gyvenimą:
- Qua è la nostra fiaba. (Čia yra mūsų pasaka.)


*
Mudu abu su Angelo žiūrime, kaip mūsų katinas Zoro pro langą stebi kas lauke darosi, ant dviejų pėdučių pasistiebęs. Angelo tuoj jį pakrikštija: "Una giraffa." (liet. žirafa).


*
Angelo stengiasi suprasti:
- Da quale parte sono stanco? Aaaa, la schiena. (Kurioj pusėj aš pavargau? Aaaa, nugaroje.)


*
Angelo:
- Mamma, nella pancia tua io ero senza maglietta. (Mama, tavo pilve aš buvau be maikutės.)


*
Angelo nepatenkintas, kad kažkas (kas, jau nebegaliu aš prisiminti) smirda, pakomentuoja:
- Questa puzza fa salute. (Šita smarvė duoda sveikatos.) O norėjo pasakyti: Questa puzza fa starnutire. (Šita smarvė padaro taip, kad aš čiaudėčiau.)
O susimaišė bereikšdamas mintis turbūt todėl, nes kai kas nors nusičiaudi, itališkai palinkima sveikatos sakant salute.


*
Angelo pakelia nuo žemės pagalį ir manęs paklausia:
- Dov`è sua mama e suo papà? (Kur jo mama ir tėtis?)


*
Kažkur ruošiamės ant rytojaus eiti, todėl aš Angelui pasakau:
- Domani mi puoi svegliare presto. (Rytoj mane gali anksti pažadinti.)
Angelo pasitikslina:
- Posso fare kakarieku? (Galiu pagiedoti kakarieku?)


*
Maudau Angelo. Jis manęs paklausia, kada gi močiutė atvažiuos. Aš mintyse paskaičiuoju dienas ir jam atsakau:
- Ancora 3 volte facciamo il bagnetto, poi viene la nonna. (Dar tris kartus išsimaudysime, tada ir močiutė atvažiuos.)
Angelo patenkintas sušunka:
- Allora, facciamo tutti i bagnetti adesso! (Tai tada išmaudyk mane tuos visus kartus dabar!)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Related Posts with Thumbnails